HemNya FörsamlingenUng TroBarn och UngdomLänkarKontakt
PredikningarFörsamlingsgrundStadgarVisionBildasamarbete---

2010

Året då Metodistkyrkans och Missionskyrkans församlingar i Köping gick ihop och bildade Tunadalskyrkansförsamling i Köping.

 


Tunadalskyrkans församling i Köping. Kort historik.
 

Församlingen bildades den 1 augusti 2010 när Köpings Missionsförsamling och Metodistförsamlingen i Köping gick samman.
Den är ansluten till den nya kyrkan Equmeniakyrkan som bildades 2011 (då under namnet Gemensam Framtid, fr.o.m. 2013 med namnet Equmeniakyrkan) genom sammanslagning av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet.
Tunadalskyrkan är församlingens huvudkyrka. Sommartid hålls gudstjänster även i Herrdals kapell i Kungsör.


Köpings Missionsförsamling

År 1870 bildades Köpings Missionsförening av människor i Köping med omnejd. De  brann av iver att få omsätta sin kristna tro i praktisk handling genom att få finnas till för sina medmänniskor i sin närhet såväl som för människor i andra länder.

Vid den tiden var ”de stora frågorna” om försoningen, församlingen och nattvarden högaktuella. Missionsföreningen kom även att utgöra en nattvardsförening.
År 1885, ombildades Missionsföreningen till en egen församling och man anslöt sig ett par år senare till Svenska Missionsförbundet, som bildades 1878 med Paul Peter Waldenström som förgrundsgestalt.
Verksamheten har givetvis skiftat under de gångna åren men grunden för församlingens arbete varit en och densamma: att presentera evangeliet för sin samtids människor.

1964 flyttade församlingen till Missionskyrkan vid Bondgårdsberget och lämnade därvid den gamla kyrkan vid dåvarande Trädgårdsgatan. Kyrkan bytte sedan namn till Tunadalskyrkan.

Många är de barn och ungdomar som under årens lopp funnits med i någon av de många verksamheter som bedrivits av Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) i Köping.


Metodistförsamlingen i Köping

Metodismen kommer ursprungligen från England. Dess grundare, John Wesley, föddes i ett prästhem den 17 juni 1703.

I Odensvi bröt en metodistisk väckelse ut 1874. Den församlingsgrupp som bildades kom att tillhöra Arboga-kretsen. Metodistförsamlingen i Köping bildades den 12 november 1882 och hade sin upprinnelse i inflyttade Odensvibor. Dessa metodister organiserade snart en verksamhet och skaffade lokal för sina samlingar.

År 1886 utnämndes pastor Axel Engström som den förste av församlingens pastorer. Nu hyrdes förutvarande landsförsamlingens stora skolsal vid Barnhemsgatan för den expanderande mötesverksamheten. Det var också nu som tanken och planerna på en egen kyrka började växa fram.
Församlingen inköpte tomtmark för kyrkbygge och den berömde arkitekten Teodor Dahl anlitades för att rita den nya kyrkan.
Den 13 november 1892 invigdes den nya kyrkan under högtidliga former.
Denna helgedom, som nu är över 110 år gammal, har inte bara fått utgöra ett vackert kulturhistoriskt smycke i stadsbilden under de gångna åren. Den har fått vara en mötesplats för tusentals sökande själar.
Den utomordentligt vackra kyrkobyggnaden  såldes under 2010 till den Assyriska föreningen och fortsätter att tjäna som gudstjänstlokal, Santa Mariakyrkan,  för den Kaldeiska katolska församlingen. 

 

 
© 2010-2014 webmaster(at)tunadalskyrkan.se